Przystanek - 4 planeta od Słońca

logo ue118

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dofinansowanie w kwocie 255 000 zł na organizację zajęć pozaszkolnych w konkursie Uniwersytet Młodego Odkrywcy ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dnia 14 sierpnia 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu Akademii Pomorskiej Słupsku pn. Przystanek – 4 planeta od Słońca.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki

Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wartość projektu: 263 220 zł w tym:

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 221 841,82 zł

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat poprzez opracowanie programu kształcenia i przeprowadzenie działań dydaktycznych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni.

Nabyte w projekcie kompetencje pozwolą dzieciom rozbudować ciekawość poznawczą, zainspirują uczestników projektu do twórczego myślenia i rozwijania swoich zainteresowań, a także pozwolą na zapoznanie ze środowiskiem akademickim i Uczelnią. Projekt przyczyni się również do integracji lokalnej społeczności wokół Uczelni poprzez organizację zajęć pozaszkolnych.

Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zajęć dydaktycznych z matematyki, fizyki, astronomii, języka angielskiego, elektroniki i programowania. W ramach projektu prowadzone będą także zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych.

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 r. do 31.03.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie Przystanek - 4 planeta od Słońca

solar system 439046 1280

Projekt pt. Przystanek - 4 planeta od Słońca będzie realizowany we współpracy z Gminą Słupsk. Uczestnicy projektu samodzielnie zbudują łazik marsjański, zdobywając jednocześnie specjalistyczną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, astronomii, anglojęzycznego słownictwa technicznego, elektroniki i programowania.

Na program projektu składa się 7 modułów tematycznych dla dzieci oraz jeden adresowany do rodziców. Zajęcia odbywać się będą w laboratoriach i salach dydaktycznych uczelni. Prowadzić je będzie kadra dydaktyczna Akademii Pomorskiej oraz inne osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Głównym celem projektu jest wspieranie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży.

Projekt będzie trwał od września 2018 r. do 31 marca 2020 r. Pierwsze zajęcia planowane są na połowę października. Odbywać się będą w soboty (2 razy w miesiącu). Uczestnicy zostaną podzieleni na 10-osobowe grupy. W sierpniu 2019 r. odbędzie się trzydniowa wycieczka po Polsce, szlakiem obserwatoriów astronomicznych.

Przez dwa lata będziemy realizować następujące zajęcia:
1. Misja na Marsa - zadanie obejmuje budowę łazika marsjańskiego. W pierwszym etapie projektu zadaniem grupy będzie omówienie i sprecyzowanie celu wysłania łazika na Marsa, następnie przygotowanie koncepcji projektowej łazika oraz wykonanie pierwszych elementów, które będą służyły jako prototypy w celu dobrania elektroniki czy układów automatyki. W drugim etapie uczestnicy zapoznają się z zasadami działania poszczególnych podzespołów, takich jak silnik, serwomotor, mikrokontroler, sterownik, rezystor, potencjometr, czujniki oraz diody podczerwieni. W trzecim etapie pojazd zostanie uruchomiony. Gotowe łaziki zostaną zaprezentowane w szkołach Słupska i Gminy Słupsk.
2. Wycieczka „4 planeta od Słońca” - trzydniowa wycieczka objazdowa do miejsc związanych z popularyzacją astronomii: Planetarium w Toruniu, Piknik pod gwiazdami w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestnicy projektu poznają, m.in. mechanizmy następstw dnia i nocy, zmian pór roku, powstanie i budowę Układu Słonecznego, budowę i ewolucję gwiazd, zasady działania astronomicznych instrumentów obserwacyjnych, powstanie i ewolucję Wszechświata.
3. „Galileusz i Kopernik” - zajęcia edukacyjne obejmujące zagadnienia z zakresu algebry, geometrii, podstaw fizyki i logiki. Dzięki tym zajęciom uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną w pracy astronomów.
4. „Systemy GPS. Zagadnienia z teledetekcji satelitarnej” - dzieci zapoznają się z najnowszymi metodami badań przestrzeni kosmicznej. Celem tych zajęć będzie dostarczenie wiedzy o sztucznych satelitach Ziemi, w tym satelitach meteorologicznych, o podstawach fizycznych badań teledetekcyjnych oraz interpretacji obrazów satelitarnych.
5. „Gwiazda wśród nas” – spotkanie autorskie z Karolem Wójcickim, znanym pasjonatem
i popularyzatorem astronomii, dziennikarzem, prezenterem telewizyjnym, twórcą największego w Polsce astronomicznego fanpage „Z głową w gwiazdach” .
6. ,,Kosmiczny język angielski” - celem tego zadania będzie uzupełnienie wiedzy
i umiejętności dzieci w zakresie specjalistycznego języka angielskiego.
7. „Gdy dzień zamienia się w noc” - wykłady z wybranych zagadnień astronomii. Uczestnikom zostaną w przystępny sposób przekazane pojęcia i zagadnienia z zakresu astronomii. Będzie to uzupełnienie wiedzy związanej z wysłaniem łazika w Kosmos. Zajęcia przeprowadzą pracownicy Polskiej Agencji Kosmicznej.
Odbędą się również zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych. 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

1. Dzieci w wieku od 10 do 15 lat mieszkające w Słupsku i w Gminie Słupsk.
2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do projektu.

Do udziału w projekcie można zgłosić tylko dziecko lub dziecko i rodzica. Zapraszamy!

Udział w projekcie dla uczestnika jest całkowicie darmowy.

W trakcie zajęć podawane będą posiłki (śniadanie lub obiad, w zależności od czasu trwania zajęć danego dnia) 

Rekrutacja trwa od 6 września do 28 września 2018 r. do godziny 15.30

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie oraz dostarczenie dokumentów: 

Pilki do pobrania

formularz zgłoszeniowy dziecka

formularz zgłoszeniowy rodzica 

oświadczenie uczestnika projektu 

regulamin rekrutacji i realizacji projektu

Więcej informacji można uzyskać: 

Uniwersytet dla Dzieci

ul. Kozietulskiego 6-7

tel. +48 59 848 38 88

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

© 2018 Akademia Pomorska w Słupsku. Uniwersytet Młodego Odkrywcy