Zadanie 4 Systemy GPS. Zagadnienia z teledetekcji satelitarnej.

© 2018 Akademia Pomorska w Słupsku. Uniwersytet Młodego Odkrywcy