logo mnisw pl 40 logo ap 40


LOGO1 160


Projekt popularyzujący naukę wśród dzieci jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt Akademii Pomorskiej pt. „Zmieniający się Świat - Zmieniające się Środowisko-Zmieniający się Człowiek”, finansowany w ramach programu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakłada realizację cyklu wykładów i zajęć praktycznych w wymiarze 76 godzin lekcyjnych skierowanych do grupy ok. 80 dzieci w wieku 7-13 lat, w okresie od lutego do czerwca 2017 r. w dziedzinie:

- nauk biologicznych (40 godz.)

- nauk społecznych (24 godz.)

- oraz zajęcia artystyczne (12 godz.), które będą podsumowaniem projektu.


Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczestników o zmianach zachodzących w otaczającym nas świecie. Dostrzeganie tych zmian i rozumienie ich wpływu na życie człowieka będzie podstawą do zmiany zachowań zdrowotnych i ekologicznych uczestników projektu. Realizacja projektu zwiększy świadomość proekologiczną uczestników, zarówno w odniesieniu do otaczającej nas przyrody, jak i do własnego organizmu. Pozwoli to kształtować zachowania uczestników i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

Ukazanie zmian cywilizacyjnych, wyjaśnienie istoty wpływu tych zmian na środowisko i człowieka oraz wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę o kształtowaniu zmian i radzeniu siebie z ich skutkami, zostanie zrealizowane zgodnie z modelem – uczenia się poprzez działanie. Służyć temu będą warsztaty biologiczne, prozdrowotne realizowane w laboratoriach, warsztaty psychologiczne oraz warsztaty artystyczne. Niezbędną podbudowę teoretyczną zapewni cykl wykładów wprowadzających. Zajęcia praktyczne podnoszące atrakcyjność projektu zwiększą ciekawość poznawczą uczestników projektu.

Dzięki zajęciom praktycznym i wykładom realizowanym w Akademii Pomorskiej uczestnicy projektu zapoznają się ze środowiskiem akademickim, dorobkiem naukowym pracowników uczelni, posiadanymi przez uczelnię zasobami naukowo-dydaktycznymi.

Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie ze Słupskim Ośrodkiem Kultury, prowadzącym działalność skierowaną także do dzieci i młodzieży. 

 


Partnerzy projektu:

logo sokSłupski Ośrodek Kultury

logo mini

Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
tel./fax.: (059) 84 05 327
konto: 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
NIP: 839 10 28 460
REGON: 000001459

NASZA GALERIA

umo
UDD na Facebooku

KONTAKT:

mgr Magdalena Skapowicz

Uniwersytet dla Dzieci
Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk
Tel.: +48 59 848 38 88
e-mail: magdalena.skapowicz@apsl.edu.pl

dr Krzysztof Myszkowski

Opracowanie i redakcja strony
e-mail: krzysztof.myszkowski@apsl.edu.pl